Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”

PV.

Tại Văn bản số 625/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ, Bộ Tài chính yêu cầu cần tập trung tuyên truyền về các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ công chức và học viên, sinh viên trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; Không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

Đồng thời, các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính tăng số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục đăng tải trên báo in và báo điện tử tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 của đơn vị, hệ thống.

Gắn với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cần chú trọng phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 tại cơ quan, đơn vị.