Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013

Hồng Nhung

(Tài chính) Ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có Công văn số 10343/BTC-TCT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong 7 tháng đầu năm 2013, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng, tuy nhiên, tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn ở nhiều lĩnh vực và địa bàn; các chỉ tiêu kinh tế có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, Bộ Tài chính đã đưa ra một số giải pháp tập trung như sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các ngành, các cấp triển tiếp tục khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, hỗ trợ, phát triển thị trường, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo các chính sách này của Chính phủ đã được đến với người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; loại bỏ những rào cản, đơn giản hoá các thủ tục và giấy phép bất hợp lý gây khó khăn cho hoạt động các doanh nghiệp, qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng thu cho NSNN.

Thứ ba, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan công an, biên phòng, quản lý thị trường và Ủy ban Nhân dân các quận/huyện, phường/xã tăng cường phối hợp với ngành Thuế, Hải quan đây mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

Thứ tư, thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh/thành phố do đồng chí Chủ tịch uỷ ban làm trưởng ban, các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh/thành phố, quận/huyện làm thành viên. Ban chỉ đạo sẽ xử lý ngay những vấn đề có liên quan đến thu NSNN.

Thứ năm, chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tập trung triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và một số nội dung của các Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013).

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhất Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 và Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thu NSNN năm 2013 và định hướng năm 2014.