Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Việt Hoàng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các Bộ trưởng: Tài Chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều ngày 7/6 đến hết ngày 9/6. Như thông lệ, trong đợt chất vấn và trả lời chất vấn, sẽ có 4 bộ trưởng, trưởng ngành “đăng đàn” và một Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ giải đáp rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra trên nghị trường. Trong đó, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, nội dung chất vấn chính gồm:

Thứ nhất, tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thứ hai, công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thứ ba, hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường. Giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Thứ tư, các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề trên là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bên cạnh đó, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.