Xe ô tô biếu tặng không được miễn, giảm thuế

Xe ô tô biếu tặng không được miễn, giảm thuế

Nhìn lại phiên trả lời chất vấn tại nghị trường Quốc hội ngày 8/6 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, trong đó có vấn đề xe ô tô biếu tặng có thể thấy, người đứng đầu “tư lệnh” ngành Tài chính đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đúng trọng tâm câu hỏi mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm...
Phiên chất vấn về lĩnh vực Tài chính diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn

Phiên chất vấn về lĩnh vực Tài chính diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn

Chiều ngày 8/6, phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tài chính là lĩnh vực đa ngành, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, dù ngồi "ghế nóng", nhưng Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời thẳng thắn, không né tránh những vấn đề thuộc quản lý của Ngành.
Sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính

Sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính

Sáng ngày 8/6, tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Tài chính sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời. Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các thành viên Chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các Bộ trưởng: Tài Chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.
 Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính

Bài viết hệ thống hóa các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tài chính, tổng kết tình hình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính.