Bộ trưởng Tài chính APEC: Vun đắp tương lai, tạo sự phát triển bền vững

PV. (Ghi)

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) được khai mạc sáng nay (21/10/2017), phóng viên báo chí đã có cuộc trao đổi nhanh với Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng xung quanh nội dung trọng tâm của Hội nghị quan trọng này.

Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết các nội dụng trọng tâm được Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này?


Bộ trưởng Tài chính APEC: Vun đắp tương lai, tạo sự phát triển bền vững - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:
Năm 2017, Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức APEC. Trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi đã đề xuất và được Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC thống nhất cao bàn về 4 chủ đề ưu tiên, bao gồm: Đầu tư tài chính dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS); Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính bao trùm.

4 nội dung này có ý nghĩa rất quan trọng được thảo luận và các Bộ trưởng Tài chính APEC thống nhất cao nhằm tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai và tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững cho các nền kinh tế APEC.

Ngoài ra, các bộ trưởng đã bàn, thống nhất đưa ra các giải pháp trong tất cả khuôn khổ các nền kinh tế APEC là phải tiến hành tái cơ cấu ngân sách nhà nước, cũng như đảm bảo an toàn nợ công để phục vụ cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của các nền kinh tế APEC.

Trong 4 nội dung này, nội dung nào được thống nhất cao và có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam cũng như sự hợp tác giữa các thành viên APEC?

Chúng tôi cho rằng, 4 nội dung trên đều rất quan trọng và có ý nghĩa với các nền kinh tế APEC nói chung và với Việt Nam nói riêng. Chúng tôi sẽ đề xuất 4 nội dung này lên Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC-2017) vào tháng 11 tới đây.

Riêng đối với Việt Nam, tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng như chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận là nội dung hết sức quan trọng. Chúng ta đang trong quá trình hội nhập, phát triển, đồng thời cũng đang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, bởi vậy những nội dung này càng trở nên quan trọng hơn với kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Riêng về chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận thì APEC sẽ hợp tác thế nào để chống trốn thuế, chuyển giá?

Chúng ta sẽ phối hợp với các nền kinh tế APEC và phải theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để cùng triển khai.

Trong nước, Việt Nam đã có 1 văn bản pháp quy rất quan trọng vừa qua đó là Nghị định của Chính phủ về chống chuyển giá. Chúng tôi đang triển khai quyết liệt Nghị định này nhằm mục đích một phần là tăng thu cho ngân sách, phần thứ hai là đảm bảo kinh doanh công bằng giữa các thành phần kinh tế trong nước cũng như thành phần kinh tế nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn, việc chia sẻ rủi ro của Nhà nước với khu vực tư nhân cũng như huy động nguồn lực tư nhân quan trọng như thế nào? Các nước APEC có quan điểm như thế nào về vấn đề này, thưa Bộ trưởng?

Việc đầu tư tài chính cho cơ sở hạ tầng là mục tiêu trước mắt cũng như trung hạn và dài hạn. Đây là ưu tiên nhằm phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Các Bộ trưởng Tài chính APEC đã thảo luận với nhau thống nhất cao về các cơ chế chính sách tài chính để thu hút các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước kể cả trong và ngoài nước vào đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng!