Bộ trưởng Vương Đình Huệ định hướng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Năm 2012, công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan đã đạt được những kết quả nổi bật. Ngành đã triển khai Dự án xây dựng Hệ thống thông quan tự động (VNACCS), Hệ thống thông tin tình báo (VCIS) và đặc biệt là đưa vào thực hiện thủ tục hải quan điện tử chính thức trên phạm vi toàn quốc. Đầu năm 2013, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã đưa ra ý kiến chỉ đạo, định hướng cho công tác cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong năm.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ định hướng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan
Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và ông Tanizaki Yasuaki - Đại sức đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ký kết và trao đổi Công hàm viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án VNACCS/VCIS

Trong những năm qua, trước đòi hỏi của quá trình hội nhập cùng với sự tích cực, chủ động của Tổng cục Hải quan, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ tích cực của các Bộ ngành liên quan, ngành Hải quan đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong lĩnh vực cải cách và hiện đại hóa.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhận định, năm 2012 đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành Hải quan trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và đã đạt được những kết quả quan trọng.  

Về cải cách hành chính, năm 2012, ngành tập trung rà soát 13 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến tạm nhập, tái xuất; hàng hoá trung chuyển; DN ưu tiên, thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), đã kiến nghị đơn giản hóa 10 TTHC trong số 28 TTHC được rà soát, tiết kiệm 31% chi phí tuân thủ TTHC, vượt chi tiêu yêu cầu đề ra.

 Về công tác hiện đại hóa, ngành Hải quan đã tiếp tục triển khai sâu rộng TTHQĐT, hoàn thiện về cơ sở pháp lý và mức độ tự động hóa. Đến nay, TTHQĐT đã được triển khai đến 21/34 cục hải quan tỉnh, thành phố, (101 chi cục). Dự kiến, năm 2013 sẽ “phủ sóng” 13 cục hải quan còn lại. Trong năm 2012, ngành  Hải quan cũng đã triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia, tiếp nhận Dự án thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.... Cho đến nay, dự án VNACC/VCIS đã hoàn thành thiết kế chi tiết hệ thống và đang được thực hiện đúng lộ trình, có thể áp dụng vào tháng 1/2014.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo ngành Hải quan, để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hết sức nặng nề, với dự toán thu được Quốc hội giao năm 2013 là 237.500 tỷ đồng, trong năm 2013 và các năm tiếp theo, ngành Hải quan phải tập trung nguồn lực để tiếp tục công cuộc cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ ưu tiên chỉ đạo ngành Hải quan theo 3 định hướng lớn.

Một là, mở rộng thực hiện TTHQĐT trên cả chiều sâu và chiều rộng. Cụ thể là tăng mức độ tự động trong tiếp nhận và xử lý dữ liệu khai báo, mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hải quan điện tử tới tất cả Cục Hải quan tỉnh, thành phố, vừa tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa là bước tập dượt quan trọng cho việc vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS trong tương lai.

Hai là, tích cực triển khai Dự án VNACCS/VCIS theo đúng lộ trình. Đây là một dự án có quy mô lớn, tác động đến hầu hết các lĩnh vực của ngành Hải quan. Không những vậy, nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các hệ thống thuộc ngành Tài chính, các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các bộ ngành sẽ trực tiếp tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia. Đối với ngành Hải quan, cần tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, rà soát bố trí lại nhân lực, đào tạo sử dụng hệ thống cũng như đào tạo nâng cao năng lực trong các lĩnh vực nghiệp vụ…

Ba là, tiếp tục hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, Bộ sẽ cùng Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn chỉnh phương án sửa đổi Luật Hải quan, nhằm xây dựng một đạo luật đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan trong tình hình mới và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện.