Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều 10/01/2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động trong năm 2013 của Trung tâm. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cùng tham dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt VSD, bà Phương Hoàng Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD đã báo cáo với Bộ trưởng về quá trình hoạt động và phát triển của VSD trong thời gian qua.

Theo đó, với chức năng chính là thực hiện nhận ký gửi lưu giữ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư phục vụ cho giao dịch chứng khoán và cung cấp các dịch vụ liên quan như cầm cố, giải tỏa chứng khoán, chuyển khoản tất toán tài khoản; Tổ chức vận hành hệ thống bù trừ và thanh toán chứng khoán quốc gia; Thực hiện đăng ký chứng khoán của các công ty đại chúng; Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu, dịch vụ đại lý chuyển nhượng; Thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN); Giám sát hoạt động của các thành viên lưu ký; Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ phát triển thị trường… Các hoạt động này của VSD đến nay đã góp phần tích cực vào việc duy trì sự hoạt động an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

Tính đến hết năm 2012, tổng số chứng khoán được đăng ký tại VDS khoảng 46 tỷ chứng khoán, giá trị chứng khoán đăng ký hơn 823.000 tỷ đồng; Số chứng khoán lưu ký tại VSD khoảng 27 tỷ chứng khoán với giá trị tài sản lưu giữ trên 641.000 tỷ đồng: Tổng số mã giao dịch đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là 15.964 mã. Hiện nay VDS đang quản lý giám sát hoạt động của 131 thành viên lưu ký, quản lý thông tin sở hữu chứng khoán của trên 1 triệu tài khoản lưu ký chứng khoán của người đầu tư. Hoạt động quản lý giám sát thành viên của VSD không ngừng được tăng cường thông qua việc đề xuất cơ chế xử lý vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của UBCKNN đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, giúp bảo vệ an toàn chứng khoán của nhà đầu tư tại thành viên lưu ký.

Chủ động trong hội nhập và hợp tác quốc tế, VSD đã mở rộng hợp tác và là thành viên chính thức của các tổ chức, hiệp hội lưu ký chứng khoán trong khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh của TTCK Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của VSD trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay, kết quả đó được khẳng định qua những bước tiến dài cùng những đóng góp của VSD đối với sự phát triển của Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Được hình thành muộn và có thời gian hoạt động chưa dài, nhưng VSD đã biết kế thừa kinh nghiệm quốc tế, chú trọng công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và trình độ đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhờ đó hiệu quả hoạt động của VSD trong những năm qua khá cao. Năm 2012 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế và TTCK Việt Nam, tuy nhiên VSD vẫn giữ vững được sự phát triển, duy trì sự tăng trưởng ở mức 16%, đó là một thành tích đáng khích lệ.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1

Bộ trưởng Vương Đình Huệ chúc VSD ngày càng phát triển

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và UBCKNN trao đổi, bàn bạc nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động của VSD. Bộ trưởng đồng tình với các đề xuất, kiến nghị mà VSD nêu ra trong buổi làm việc và gợi mở định hướng phát triển của VSD trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo VSD cần tiếp tục chú trọng hơn nữa để hiện đại hóa hệ thống quản lý, hiện đại hóa công nghệ thông tin theo lộ trình đã đề ra. Bên cạnh đó, cần đánh giá chính xác để có phương án dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động lưu ký chứng khoán. Chú trọng tái cấu trúc hệ thống bù trừ tiền và chứng khoán giao dịch, thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro, triển khai từng bước Đề án bù trừ theo hướng bổ sung chức năng đối tác thanh toán trung tâm (CCP), tạo tiền đề cho việc triển khai hệ thống thanh toán giao dịch cho các sản phẩm phái sinh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, VSD cần khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện điều lệ và sớm xây dựng quy chế tài chính, quy chế cho Ban kiểm soát. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo được nhiều chuyên gia giỏi, đáp ứng yêu cầu của thị trường cao cấp - TTCK Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Vương Đình Huệ chúc VSD ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ vào sự phát triển ổn định, bền vững của TTCK Việt Nam.