Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm về dưới 4,5%

PV.

(Tài chính) Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trong Báo cáo số 91/BC - BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Quốc hội, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ:  Năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm về dưới 4,5%

Năm 2011, bội chi ngân sách theo tính toán ban đầu là 5,3% GDP, tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ - CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã chủ động, phối hợp tích cực với các bộ ngành, địa phương đã quyết tâm rất cao trong giảm bội chi ngân sách nhà nước. Kết quả cụ thể trong điều hành, bội chi ngân sách năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 4,9%. Năm 2012, bội chi ngân sách được dự toán và điều hành xuống 4,8%. Năm 2013, theo lộ trình dự kiến mức bội chi sẽ tiếp tục được kéo xuống còn 4,7%, giảm 0,1% so với dự toán năm 2012.

Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đã cùng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tính toán khả năng cân đối trong trung hạn, từ đó đề xuất và đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, định hướng giảm dần bội chi đến năm 2015, phấn đấu giảm về 4,5%, thậm chí dưới 4,5%.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tài chính (Quyết định số 450/QĐ - TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đã đặt mục tiêu giảm mức bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 4,5% GDP vào năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 tương đương 4% GDP. Để triển khai mục tiêu này, đồng thời nhằm kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bội chi ngân sách đã được điều chỉnh giảm liên tục.

Nỗ lực giảm bội chi nói trên thể hiện quyết tâm lớn của ngành Tài chính trong điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Ước tính, đến 31/12/2013, dư nợ công bằng khoảng 56% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 43,5% GDP và dư nợ quốc gia khoảng 45,2% GDP.