Bức tranh doanh nghiệp: Trái chiều giữa các vùng kinh tế

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 11/2013, cả nước có 6.829 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 37.595 tỷ đồng.

Bức tranh doanh nghiệp: Trái chiều giữa các vùng kinh tế
Trong tháng 11/2013, cả nước có 6.829 doanh nghiệp được thành lập mới. Nguồn: internet

Mặc dù, số doanh nghiệp được thành lập có tăng 14,6% về số lượng, nhưng lại giảm 7,2% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2013.

Như vậy, trong 11 tháng năm 2013, cả nước có 71.018 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 359.470 tỷ đồng, tăng 9,5% về số doanh nghiệp và giảm 15,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin được nhiều người quan tâm nhất là về số doanh nghiệp giải thể. Thông tin từ Cục này cho biết, trong tháng 11, cả nước có 749 doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp, giảm 45,1% so với tháng 10/2013.

Điều đáng mừng là số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động trong tháng 11/2013 là 4.459 doanh nghiệp, giảm 24,4% so với tháng 10/2013.

Trong đó: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 790; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế là 3.669 doanh nghiệp.

Tính chung 11 tháng năm 2013, cả nước có 54.932 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động. Trong đó, số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là 8.857 doanh nghiệp, số doanh nghiệp gặp khó khăn và rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động là 46.075 doanh nghiệp) tăng 8,4 % so với cùng kỳ năm trước.

Điểm tích cực là số doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào trạng thái ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 11/2013, cả nước có 960 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, tăng 113,3% so với tháng 10/2013 (450 doanh nghiệp). Tính chung cả 11 tháng năm 2013, con số này là 12.709 doanh nghiệp.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, trong 11 tháng năm 2013, khu vực doanh nghiệp có sự chuyển biến rất khác nhau giữa các vùng kinh tế. Các địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có xu hướng tốt nhất khi lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng (23,9%) đồng thời số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm (13,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Nổi bật là các địa phương: Thái Nguyên (thành lập mới tăng 18,8%, dừng hoạt động giảm 43,5%); Lạng Sơn (tăng 21,1%, giảm 45,2%); Lào Cai (tăng 31,1%, giảm 11,5%); Điện Biên (tăng 34,1%, giảm 32,6%); Tuyên Quang (tăng 42,1%, giảm 48,4%).

Trong khi, tại một số địa bàn khác, quá trình tham gia, đào thải, sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ. Điển hình là một số địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: TP. Hồ Chí Minh (thành lập mới tăng 5,9%, dừng hoạt động tăng 11,1%); Thanh Hóa (tăng 12,1%, tăng 27,4%); Đắk Lắk (tăng 31,3%, tăng 37,5%); Bạc Liêu (tăng 35,6%, dừng hoạt động tăng 119,7%); Hậu Giang (tăng 44,1%, dừng hoạt động tăng 41,5%);  Sóc Trăng (tăng 48,1%, tăng 32,8%); An Giang (tăng 69,1%, tăng 58,1%); Đồng Tháp (tăng 88,6%, tăng 28,7%).

Ngược lại, tại vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn đang thể hiện một bức tranh còn nhiều khó khăn so với cùng kỳ năm trước với số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng thấp (1,5%) trong khi số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động lại gia tăng cao (11,3%), đặc biệt là một số địa phương như: Hưng Yên (thành lập mới giảm 0,9%, dừng hoạt động tăng 41,8%); Quảng Ninh (giảm 4,5%, tăng 17,1%); Hải Phòng (giảm 7,8%, tăng 61,2%).

Trong 11 tháng năm 2013, ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước là: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân (thành lập mới tăng 4%, dừng hoạt động giảm 12,6%).

Tại một số ngành khác đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua sự biến động cùng tăng trong việc gia nhập đồng thời rút lui của các doanh nghiệp trên thị trường so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Công nghiệp chế biến chế tạo (thành lập mới tăng 6%, dừng hoạt động tăng 3,7%); Vận tải kho bãi (tăng 6,6%, tăng 10,9%); Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy (tăng 23,5%, tăng 6,4%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 29,1%, tăng 50,4%) ; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 39,2%, tăng 37,4%). 

Ngược lại với các ngành có xu hướng tốt cũng như có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, vẫn còn một số ngành còn thể hiện sự khó khăn so với cùng kỳ năm trước, khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng như: dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (thành lập mới giảm 3,6%, dừng hoạt động tăng 6%); Xây dựng (giảm 3,6%, tăng 7,9%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 4,1%, tăng 49,2%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 16,6%, tăng 6,9%).