Cà Mau minh bạch trong thu hút đầu tư

Theo Văn Ðum/ Báo Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05 ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc "Trách nhiệm - Hành động - Minh bạch - Chuẩn xác".

Ảnh: Văn Ðum
Ảnh: Văn Ðum

Mục đích được đặt ra là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; kiên quyết xử lý các vi phạm trong thực hiện dự án đầu tư.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu, đối với công tác mời gọi đầu tư, địa phương sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối giúp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện các bản ghi nhớ, văn bản hợp tác chiến lược... chủ động liên hệ với nhà đầu tư để cung cấp thông tin, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết.

Tăng cường thực hiện các nội dung thuộc chương trình xúc tiến đầu tư được phê duyệt hàng năm. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án mời gọi đầu tư; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh; chú trọng mời gọi đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn, tiềm lực.

Trong đó, đối với các dự án đề xuất đưa vào danh mục dự án mời gọi đầu tư hàng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố lưu ý chỉ đề xuất những dự án đủ điều kiện để triển khai đầu tư ngay; các dự án phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, ngành, lĩnh vực quản lý.

Ðối với các dự án đủ điều kiện mời gọi đầu tư, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; nhà đầu tư (cơ quan, đơn vị đề xuất dự án) phải lập đề xuất dự án theo quy định, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình quyết định chủ trương đầu tư dự án trước khi đưa vào danh mục dự án mời gọi đầu tư.

Còn đối với các dự án chưa đủ điều kiện triển khai đầu tư ngay, các đơn vị đề xuất dự án triển khai việc lập, trình bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan nhằm đảm bảo đủ điều kiện, sớm triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Ðể đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, bên cạnh việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định (ưu đãi về thuế; miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất...), địa phương sẽ xem xét ban hành các chính sách, hình thức hỗ trợ đầu tư của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, những dự án đầu tư đặc biệt quan trọng.

Liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Cà Mau cho biết, theo kế hoạch, thời gian tới, Sở Kế hoạch và Ðầu tư cùng với Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nghiệm túc việc kiểm soát hồ sơ, thủ tục hành chính từ đầu vào. Hạn chế tình trạng hồ sơ không đủ điều kiện, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Ðối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện, phía Sở và Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản hướng dẫn 1 lần (không yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ nhiều lần).

"Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định. Trường hợp nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục, cơ quan đăng ký đầu tư có văn bản hướng dẫn trong thời hạn 5 ngày làm việc. Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ thành lập nhóm Zalo để hỗ trợ nhanh cho nhà đầu tư trong trường hợp cần thiết", ông Vũ cho biết thêm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 5 năm qua (2016-2020), tỉnh đã mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực, cũng như tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến từ các quốc gia như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thái Lan, Trung Quốc và các nhà đầu tư trong nước. Tỉnh Cà Mau đã thu hút đầu tư trong nước được 193 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 51.118 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 2021, địa phương thu hút đầu tư được 25 dự án, với số vốn đăng ký đầu tư 6.789,8 tỷ đồng.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện theo hướng thông thoáng, minh bạch, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cũng nhìn nhận, trong thu hút và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Ðáng quan tâm là một số cấp uỷ Ðảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm được giao, còn đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm.

Trong công tác phối hợp triển khai thực hiện thiếu chặt chẽ, cá thể hoá trách nhiệm chưa rõ ràng. Còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Trong triển khai thực hiện, tính công khai, minh bạch không rõ ràng, cụ thể và thiếu chuẩn xác, dẫn đến tính thuyết phục và sự đồng thuận trong Nhân dân không cao. Việc phân cấp, phân quyền giải quyết công việc theo thẩm quyền chưa tốt; thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục có lúc, có nơi chậm tiến độ, chưa đúng quy định của pháp luật...