Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III/2021

Theo Ngô Hải/thitruongtaichinhtiente.vn

Các tổ chức tín dụng (TCTD) đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch COVID-19. Dự kiến trong thời gian tới, 67,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III/2021 và 73,3% TCTD kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là một trong những kết quả chính của “Cuộc điều tra Xu hướng kinh doanh của các TCTD quý III/2021” vừa được Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) công bố. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/5 - 10/6/2021, đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) tại Việt Nam, với tỷ lệ trả lời đạt 94,6%.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm cuối quý II/2021, nhu cầu tổng thể của khách hàng được các TCTD nhận định ở mức khá, trong đó, nhu cầu vay vốn và thanh toán cải thiện mạnh hơn quý trước, nhu cầu gửi tiền tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ chậm lại. Các TCTD tiếp tục kỳ vọng lạc quan đối với nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý III/2021 và cả năm 2021, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Hệ thống TCTD cho biết tiếp tục điều chỉnh “giảm” nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) trong quý II/2021 và quý III/2021, tuy nhiên, xu hướng thu hẹp dần.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được các TCTD dự báo tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt đối với cả VND và ngoại tệ trong quý III/2021 và cả năm 2021.

Mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được dự báo xoay quanh mức hiện tại tính đến cuối năm 2021, riêng nhóm NHTM cổ phần và nhóm công  ty tài chính/cho thuê tài chính kỳ vọng giảm nhẹ.

Trái ngược với kỳ vọng “giảm” ở kỳ điều tra trước, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng trong quý II/2021 được nhận định tăng nhanh hơn so với quý trước do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Mặt bằng rủi ro được dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong quý III/2021 và trong tổng thể năm 2021 so với năm 2020.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 5,5% trong quý III/2021 và tăng 11,9% trong năm 2021, tương đương kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. So với kỳ điều tra tháng 3/2021, có 3/6 nhóm TCTD nâng mức dự báo tăng trưởng huy động vốn của năm 2021 trong khi 3 nhóm ngân hàng còn lại hạ mức dự báo tăng trưởng huy động vốn trong năm 2021 so với năm 2020.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD dự báo tăng 4,7% trong quý III/2021 và tăng 13,1% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 14,7% tại kỳ điều tra trước. Cơ bản các nhóm TCTD đều điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021 so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do quan điểm thận trọng hơn trước tác động khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong nửa cuối năm 2021.

Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý II/2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn so với quý I/2021. Các TCTD đánh giá nợ xấu trong quý II/2021 có xu hướng “giảm nhẹ” so với quý trước, xu hướng này tiếp tục được các TCTD dự kiến trong quý III/2021.

Về hoạt động kinh doanh, các TCTD đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch COVID-19. Dự kiến trong thời gian tới, 67,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III/2021 và 73,3% TCTD kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tại kỳ điều tra này, 2 nhóm TCTD đã điều chỉnh thu hẹp hơn kỳ vọng về tốc độ phục hồi kinh doanh trong năm 2021 của đơn vị mình, trong khi 100% TCTD thuộc nhóm NHTM nhà nước và NHTM cổ phần lớn vẫn duy trì kỳ vọng lạc quan như trước.

Dự báo về lợi nhuận quý III/2021: Có 56,8% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý II/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”; 35,8% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 7,7% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh “giảm nhẹ”. Tính chung cho năm 2021, 85,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 4,9% kỳ vọng không đổi và 9,7% TCTD lo ngại lợi nhuận “giảm”.

Bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch, nhiều TCTD tiếp tục cho biết sẽ tăng truyển dụng lao động trong năm 2021, cụ thể: 66,7% TCTD dự kiến tăng lao động, việc làm và chỉ có 3,8% TCTD dự kiến cắt giảm lao động so với năm 2020.

Các TCTD cũng đánh giá các nhân tố chủ quan và khách quan tiếp tục có những tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý II/2021, tuy nhiên, mức độ cải thiện đã chậm lại so với quý trước do những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Theo nhận định của các TCTD, “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” cùng với “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN” tiếp tục là những nhân tố quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD trong cả năm 2021. Trong khi đó, “Sự cạnh tranh từ các TCTD khác” tiếp tục là vấn đề các TCTD quan ngại nhất.