Các trường hợp thông tin bị yêu cầu xóa bỏ trên Internet

Theo Xuân Tùng/daibieunhandan.vn

Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, Nghị định này đã nêu rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Các trường hợp thông tin bị yêu cầu xóa bỏ trên Internet - Ảnh 1