Cải cách quản lý thuế, giảm thiểu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp


Song hành cùng nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa lĩnh vực quản lý theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Nguồn: internet
Ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Nguồn: internet

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Đến ngày 3/9/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao.

Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/9/2020, đã có 790.924 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,65% doanh nghiệp đang hoạt động.

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 778.093 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98%. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/9/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.406.122 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 454.055 tỷ đồng và 24.775.058 USD. Cũng trong thời gian này, đã có 7.724 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt 95,94%. Hệ thống đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 13.751 hồ sơ với tổng số tiền hơn 80.941 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, hiện ngành thuế đang tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đến ngày 19/9/2020, đã có 977.396 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Cùng với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nghiệp vụ, trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. Giữa tháng 8/2020, Tổng cục Thuế tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính. Đến ngày 3/9/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT ngày 2/10/2020 thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax trong toàn Ngành, đảm bảo tất cả người nộp thuế đều được hỗ trợ qua kênh thông tin điện tử này.

Để tiếp tục giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, trong thời gian tới, ngành Thuế các cấp sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong đó, cơ quan thuế đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tổ chức bộ phận trực hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7, đảm bảo cho người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thuế kịp thời theo đúng chính sách, pháp luật...