Cải cách thủ tục hành chính thuế đã mang tới "luồng gió mới“

H.Trang

Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam về nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế Việt Nam trong thời gian qua. Những thành công trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế đã giúp doanh nghiệp tin tưởng hơn vào đường lối, chính sách của Đảng và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cơ quan thuế triển khai mạnh các dự án hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Nguồn: internet
Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cơ quan thuế triển khai mạnh các dự án hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Nguồn: internet

98,95% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành, đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát sửa đổi bổ sung phần lớn các quy trình nghiệp vụ, nhất là các quy trình liên quan đến người nộp thuế, đồng thời thực hiện việc rà soát và cắt giảm 63 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 50 thủ tục hành chính.

Thực hiện đúng chủ trương, định hướng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế đã ban hành 8 nhóm giải pháp và 7 hành động cụ thể, trong đó có đẩy mạnh thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế, đảm bảo kỷ cương của toàn ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nhiều cục thuế đã xây dựng được những kế hoạch cụ thể, phối với với các đơn vị thực hiện cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, lĩnh vực thuế hiện đã thực hiện cắt giảm được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm từ 537 giờ xuống còn 117 giờ. Đồng thời, thực hiện cắt giảm được 8 lần khai và nộp thuế giái trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cơ quan thuế triển khai mạnhcác dự án hiện đạihóa công tác thu nộp thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Kết quả,hiện đã có trên 98,95% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; đã ký kết thỏa thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước và tính đến nay đã có 90,81% doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử.

Đánh giá về những nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế thời gian qua, bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhận định, ngành thuế đã chủ động, quyết liệt trong ứng dụng triển khai nộp hổ sơ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin thay thế phương pháp thủ công trong công tác quản lý thuế, phối hợp với các cơ quan hữu quan phục vụ công tác quản lý thu ngân sách. Qua đó, đã góp phẩn quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính thuế, từng bước tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát huy những thành công đã đạt được, trong thời gian tới, ngành Tài chính quyết tâm cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế, đảm bảo việc cải cách thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Xây dựng quy định và cơ sở dữ liệu để áp dụng cơ chế quản lý rủi ro đối với tất cả các khâu trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, ngăn chặn, phòng ngừa các trường hợp gian lận, trốn thuế, chiếm dụng tiền hoàn thuế.

Triển khai thực hiện tốt các quy trình, quy chế nghiệp vụ trong quản lý thuế mới, đặc biệt là các quy trình về hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; giải quyết khiếu nại liên quan đến người nộp thuế để bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư triển khai tốt việc cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 3 ngày theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định chính sách, các nội quy cải cách thuế. Tăng cường công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thuế. Lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp, coi người dân và doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội và tăng nguồn thu của đất nước.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới thông qua việc thực hiện cơ chế, kiểm tra giám sát trong công tác quản lý, phục vụ người dân. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phổ biến thông tin, nội dung chính sách mới đối với tất cả cán bộ thuế các cấp...