Cảm nhận về môi trường kinh doanh ở Việt Nam 2008?

Anh Quân (VnEconomy)

Doanh nghiệp cảm nhận môi trường kinh doanh năm 2008 kém thuận lợi, nhưng vẫn lạc quan về những năm sắp tới. Điều này có thể nhận thấy qua báo cáo “Cảm nhận môi trường kinh doanh 2008”, được Ban thư ký Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam công bố sáng 1/12, căn cứ trên số liệu điều tra tiến hành trong tháng 9/2008.