Cán cân thương mại 9 tháng ước tính xuất siêu đạt 6,52 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022 đã vượt mốc 500 tỷ USD, ước đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD.

Cán cân thương mại 9 tháng ước tính xuất siêu đạt 6,52 tỷ USD - Ảnh 1