Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,49 tỷ USD

PV.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2021 đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2021, cán cân thương mại hàng hóa của nước ta vẫn thặng dư 1,49 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 4/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/4/2021 đạt gần 180,5 tỷ USD, tăng 27,9%, tương ứng tăng 39,39 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 126,74 tỷ USD, tăng 32,7%, tương ứng tăng tới 31,24 tỷ USD; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 53,76 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 8,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong nửa đầu tháng 4/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,31 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,49 tỷ USD.

Hình 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/4/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2021 đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3%, (tương ứng giảm 3,64 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 3/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 4/2021 giảm so với nửa cuối tháng 3/2021 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 850 triệu USD, tương ứng giảm 31,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 682 triệu USD, tương ứng giảm 27,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 448 triệu USD, tương ứng giảm 23,6%...

Như vậy, tính đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 90,99 tỷ USD, tăng 26,8% tương ứng tăng 19,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Hình 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/4/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2021 đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% (tương ứng giảm 1,37 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 4/2021 giảm so với nửa cuối tháng 3/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tửu và linh kiện giảm 309 triệu USD, tương ứng giảm 9,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 150 triệu USD, tương ứng giảm 6,9%; ngô giảm 133 triệu USD, tương ứng giảm 60%...

Như vậy, tính đến hết 15/4/2021, tổ​ng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 89,51 tỷ USD, tăng 29,1% (tương ứng tăng 20,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.