Cân nhắc điều chỉnh biên độ dao động giá khi thực sự cần thiết

PV.

Trước đề xuất của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) về việc nâng biên độ dao động trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ 7% lên thành 10%, Bộ Tài chính cho biết, sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, VFCA đã có báo cáo đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2023. Trong báo cáo này, VFCA đề xuất nâng biên độ dao động sàn HOSE từ 7% lên thành 10% ngay trong năm nay để đáp ứng sự phát triển mới của thị trường chứng khoán.

Trả lời kiến nghị của VFCA, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, theo Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định biên độ dao động giá/cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Căn cứ điều kiện thực tiễn của thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường hoặc cơ chế ngắt mạch thị trường kết hợp với biên độ dao động giá.

Thống kê cho thấy, từ trước đến nay, HOSE đã thực hiện 09 lần thay đổi biên độ dao động giá tính từ năm 2000 đến nay, trong đó có 07 lần điều chỉnh tăng và 02 lần điều chỉnh giảm.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc tăng - giảm biên độ dao động giá phụ thuộc vào tình hình và biến động của thị trường. Khi thị trường diễn biến xấu thì điều chỉnh giảm biên độ dao động giá là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế đà giảm, ngăn không để thị trường giảm sốc. Khi các yếu tố cơ bản được kiểm soát, thị trường chứng khoán có dấu hiệu ổn định trở lại và nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, bắt đầu có sự điều chỉnh tăng nhẹ dần từ mức 2%, rồi 3% sau cùng là tăng lên mức 7% và áp dụng cho đến hiện nay.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng, điều chỉnh biên độ giao động giá là một trong các biện pháp mà cơ quan quản lý sử dụng để kích thích tăng quy mô và thanh khoản cho thị trường, nhằm cân đối cung cầu chứng khoán, tăng tính hấp dẫn cho nhà đầu tư. Do vậy, cơ quan này sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.