Cảnh báo mạo danh Tổng cục Thuế

Việt Dũng

Tổng cục Thuế khẳng định, thông tin đang được lan truyền với nội dung "Chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh” là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo. Nguồn: Tổng cục Thuế
Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo. Nguồn: Tổng cục Thuế

Thời gian gần đây, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh có một Trung tâm/Nhóm hỗ trợ của Tổng cục Thuế gửi thông báo: “Chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh" và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng để đăng ký thực hiện thủ tục.

Theo cơ quan thuế, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã quy định rõ về việc bắt buộc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, khi có thay đổi về Số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Tổng cục Thuế khẳng định, thông báo trên là hành vi mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế. Hành vi này đã lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành Thuế.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan Công an hoặc Cơ quan Thuế quản lý trên địa bàn. Người nộp thuế có thể nắm bắt thông tin hỗ trợ được công khai trên Trang Thông tin điện tử ngành Thuế https://gdt.gov.vn.