Cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ

Thanh Quang

Luật Cạnh tranh 2018 vừa có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019, một trong những điểm mới thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp là mức phạt đối với hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh có thể lên đến 2 tỷ đồng…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Điều 111, Luật này có quy định mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp vi phạm. Cụ thể, vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh phạt tối đa 2 tỷ đồng; Vi phạm quy định về tập trung kinh tế, phạt tới 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm vi phạm;

Vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền phạt tối đa 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;  Hành vi vi phạm khác phạt tối đa 200 triệu đồng.

Luật Cạnh tranh 2004, không quy định cụ thể khung phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, Điều 5 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh đưa ra mức phạt tiền tối đa với hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.

Do đó, việc tăng mức phạt từ 200 triệu lên 2 tỷ đồng của Luật Cạnh tranh 2018 là một sự thay đổi lớn. Doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động buôn bán, kinh doanh cần đặc biệt chú ý để không bị xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bên cạnh quy định về xử phát, Luật Cạnh tranh năm 2018 cũng quy định chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh. Theo đó, doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra, xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung thêm 3 thỏa thuận cạnh tranh gồm: Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận; Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận; Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Luật Cạnh tranh 2018 định nghĩa, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong Luật là:

- Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

- Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó;

- Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó;

- Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó;

- Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung;

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó…