Cắt giảm gần 9.100 dòng thuế với Chi Lê

Theo Pháp luật TP.HCM

Ngày 12-7, Bộ Tài chính công bố dự thảo biểu thuế nhập khẩu hàng Chi Lê theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê.

Theo dự thảo, có gần 9.100 dòng thuế cam kết cắt giảm theo hiệp định, dự kiến áp dụng từ đầu tháng 10 này; trong đó có nhiều dòng thuế được giảm dần từ nay đến năm 2015. Để được hưởng thuế này, hàng phải được nhập khẩu và vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê vào Việt Nam, thỏa mãn quy định về xuất xứ hàng hóa và có giấy chứng nhận xuất xứ. Có 460 mặt hàng trong nhóm gia cầm, thịt hộp, đường, rượu mạnh, thuốc lá, xăng dầu, săm lốp… là hàng loại trừ, không cắt giảm hay xóa bỏ thuế.