Chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Từ ngày 01/01/2021, sẽ có một số trường hợp buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định tại Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh - Ảnh 1