Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người


Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ưu tiên bồi thường thiệt hại về người thể hiện ở mức trách nhiệm bồi thường tối đa tính theo nạn nhân giao thông 100 triệu đồng/người trong khi tài sản bồi thường tổng thiệt hại của các tài sản trong 1 vụ tai nạn giao thông là 100 triệu đồng/vụ.

Đồng thời, chế độ bảo hiểm này không phân biệt lỗi của chủ xe hoặc lái xe với lỗi của người bị nạn (trừ trường hợp người bị nạn có lỗi hoàn toàn).

Như vậy, người bị nạn không cần chờ phân xử mức độ lỗi đã được giải quyết bồi thường theo tỷ lệ thương tật thực tế được xác định sau khi xảy ra tai nạn giao thông, giảm được thời gian, thủ tục, chi phí cho việc xác định lỗi.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, xác định tiền bồi thường theo bảng quy định trả tiền bồi thường của Bộ Tài chính bằng tỷ lệ thương tật nhân với mức trách nhiệm bảo hiểm. Bảo đảm thương tật như nhau được bồi thường giống nhau. Nạn nhân không phải thu thập hồ sơ chứng từ viện phí điều trị thuốc men hoặc chờ điều trị xong mới có hồ sơ chứng từ này. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể căn cứ vào thương tích để tạm ứng tiền bồi thường ban đầu cho nạn nhân chờ khi xác định tỷ lệ thương tật thì thông báo trả số còn lại.

Trường hợp nạn nhân hoàn toàn có lỗi có cơ quan thẩm quyền xác nhận thì mức bồi thường bằng 50% mức bồi thường theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp tòa án quy định mức bồi thường thiệt hại về người thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện quy định trên nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.