Từ ngày 22/3, kéo dài chu kỳ kiểm định nhiều loại xe cơ giới đường bộ

Từ ngày 22/3, kéo dài chu kỳ kiểm định nhiều loại xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đáng chú ý, tại Thông tư này có nhiều điểm mới quan trọng về đăng kiểm xe cơ giới.
Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can

Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can

Vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm, đến nay công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường.
Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo

Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là cần thiết nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất và minh bạch về bảo hiểm bắt buộc.
Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.