Chế độ đối với thân nhân người có công thực hiện thế nào?

PV.

Bà của ông Nguyễn Đức Tú (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tên là Nguyễn Thị Chánh, sinh năm 1924, được công nhận là người có công với cách mạng. Năm 2000, bà Chánh được tặng Huân chương kháng chiến, Kỷ niệm chương chiến sĩ bị địch bắt, tù đày. Bà Chánh mất năm 2015. Ông Tú hỏi, bà của ông có được hưởng chế độ nào không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn.

Đối với trường hợp bà của ông Tú, khi bà còn sống nếu chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn.

Đề nghị ông liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi cư trú) để được xem xét, hướng dẫn, trả lời cụ thể.