Mức lương trả trợ cấp thôi việc xác định thế nào?

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty CP Sài Gòn Xây dựng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi về việc xác định mức lương để trả trợ cấp thôi việc cho cán bộ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty CP Sài Gòn Xây dựng hỏi: Đối với trường hợp một cán bộ làm việc tại Công ty từ tháng 4/1982 và xin nghỉ việc vào tháng 7/2017 để ra nước ngoài định cư.

Mức lương và các khoản phụ cấp cán bộ này đang hưởng theo thang bảng lương Công ty là 43.000.000 đồng/tháng. Mức lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT 24.200.000 đồng/tháng (tối đa 20 lần lương cơ sở). Mức lương làm cơ sở đóng BHTN là 43.000.0000 đồng/tháng (tối đa 20 lần lương tối thiểu vùng nhưng chưa đóng đến mức tối đa).

Thang bảng lương Công ty tự xây dựng và đã gửi cơ quan chức năng theo quy định. Ngoài mức lương trên, cán bộ này còn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và nhà ở 2.000.000 đồng/tháng. Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trợ cấp thôi việc cho cán bộ nêu trên được tính theo mức lương nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 về trợ cấp thôi việc thì, “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động thì, mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

Mức lương

Mức lương ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Phụ cấp lương

Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác

Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên thỏa thuận, cụ thể:

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì, “Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư này của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm”.

Luật BHXH năm 2014, được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 59/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì Công ty CP Sài Gòn Xây dựng dựa vào tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

(Lưu ý: Năm 2017 thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương kể từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Những khoản tiền ăn giữa ca và tiền nhà ở không phải là phụ cấp mà thuộc về chế độ và phúc lợi khác).