Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013.

Theo đó, mức thu phí sát hạch lần đầu là: 400.000 đồng/lần/thí sinh, mức thu phí sát hạch lại là: 200.000 đồng/lần/thí sinh.

Phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được trích lại 90% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức sát hạch, thu phí theo quy định; nộp số tiền phí còn lại (10%) vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Bãi bỏ các nội dung quy định về phí sát hạch lái tàu tại Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 46-2013-TT-BTC.doc