Chi phí đầu vào giảm mạnh do giá dầu

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Báo cáo về Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất tại Việt Nam của HSBC cho thấy, chi phí đầu vào đã giảm mạnh nhất trong lịch sử khảo sát do giá nhiên liệu giảm.

Chi phí đầu vào đã giảm mạnh nhất trong lịch sử khảo sát do giá nhiên liệu giảm. Nguồn: internet
Chi phí đầu vào đã giảm mạnh nhất trong lịch sử khảo sát do giá nhiên liệu giảm. Nguồn: internet
Cụ thể, báo cáo cho biết, sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 1 nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng. Kết quả là, việc làm đã tăng nhanh và là mức nhanh nhất kể từ tháng 12/2013.

Trong khi đó, chi phí đầu vào đã giảm mạnh nhất trong lịch sử khảo sát do giá nhiên liệu giảm. Nhờ đó, các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất có thể giảm mạnh giá cả đầu ra.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - cho thấy, các điều kiện kinh doanh ở các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục được cải thiện ở mức khiêm tốn, với kết quả chỉ số đã giảm từ 52,7 điểm trong tháng 12 xuống 51,5 điểm trong tháng 1.

Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng vào đầu năm 2015, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với tháng 12. Nhu cầu của khách hàng tăng lên là nguyên nhân góp phần làm tăng số lượng công việc mới, từ đó các công ty có thể tăng sản lượng.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới chỉ tăng nhẹ với một số báo cáo cho biết nhu cầu khách hàng ở thị trường xuất khẩu đang yếu đi.

Việc số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại, cũng như sự cải thiện về năng suất, đã làm lượng công việc tồn đọng trong lĩnh vực sản xuất giảm. Lượng công việc tồn đọng giảm cũng đã phản ánh tình trạng việc làm tăng mạnh.

“Hơn nữa, tốc độ tạo việc làm là nhanh nhất trong hơn một năm, và là một trong những lần tăng nhanh nhất trong lịch sử chỉ số”, Báo cáo chỉ rõ.

Giá dầu trên thị trường toàn cầu giảm giúp một số người trả lời khảo sát có thể báo cáo giảm chi phí nhiên liệu trong tháng 1. Từ đó, giá cả đầu vào của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử khảo sát. Mức độ giảm đã mạnh hơn mức kỷ lục được ghi nhận trong tháng 6/2012.

Trước tình trạng giảm mạnh chi phí đầu vào, các nhà sản xuất đã giảm giá cả đầu ra tương ứng. Chi phí đã giảm bốn tháng liên tục, và với mức độ giảm là lớn nhất trong thời gian hai năm rưỡi.

Hiệu suất hoạt động của người bán hàng đã tăng nhẹ trong tháng 1, khi các thành viên nhóm khảo sát cho rằng việc thanh toán nhanh hơn và yêu cầu giao hàng nhanh hơn đã rút ngắn thời gian giao hàng. Thời gian giao hàng đã được rút ngắn trong suốt 4 tháng qua.

Hoạt động mua hàng đã gia tăng tháng thứ 17 liên tiếp, mặc dù tốc độ tăng là chậm nhất kể từ tháng 10. Ở những nơi tăng mua hàng, nguyên nhân được cho là để đáp ứng yêu cầu sản xuất cao hơn.

 Mặc dù tăng mua hàng hóa đầu vào, tồn kho hàng mua đã giảm lần đầu tiên trong ba tháng. Theo những người trả lời khảo sát, hàng hóa đầu vào được mua trong những tháng trước đã được sử dụng trong quá trình sản xuất trong tháng 1.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm khi sản phẩm được chuyển cho khách hàng. Việc giảm hàng tồn kho sau sản xuất đã kết thúc thời kỳ tăng kéo dài sáu tháng