Chỉ số giá 4 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2016 tăng 0,33% so với tháng trước, trong đó các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng chung: Giao thông tăng 1,73% chủ yếu do giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh tăng vào thời điểm 21/3/2016 và thời điểm 05/4/2016 (làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 3,83%, tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,16%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,71% do giá gas điều chỉnh tăng tại thời điểm 01/4/2016 và giá sắt thép tăng 5%-8% do việc áp thuế phòng hộ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu[15]. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,45%, trong đó dịch vụ y tế tăng 0,47% do một số tỉnh thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; giáo dục tăng 0,37% do trong tháng có hai địa phương[16] thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm, trong đó: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%; bưu chính viễn thông và hàng ăn, dịch vụ ăn uống[17] không biến động; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,01%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2016 tăng 1,33% so với tháng 12/2015 và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2016 tăng 0,3% so với tháng trước; tăng 8,12% so với tháng 12/2015 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2016 tăng 0,05% so với tháng trước; giảm 0,79% so với tháng 12/2015; tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2016 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 1,76% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2016 tăng 1,76% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.