Chỉ thông quan xe 2 bánh chạy điện nhập khẩu nếu có chứng nhận của Cục Đăng kiểm

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là chỉ đạo của Bộ Tài chính với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc áp dụng điều kiện về giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe hai bánh chạy điện nhập khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ thực hiện thông quan xe hai bánh chạy điện NK khi người khai hải quan xuất trình và nộp cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cấp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 2 bánh chạy điện. Trong đó có yêu cầu: Bộ Giao thông Vận tải căn cứ các quy định hiện hành tổ chức và chỉ đạo việc đăng kiểm xe máy điện, Bộ Công an nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện việc đăng ký xe máy điện theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe 2 bánh chạy điện và các linh kiện, phụ tùng.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, bổ sung điều chỉnh các thủ tục nhập khẩu các loại xe 2 bánh chạy điện và linh kiện, phụ tùng bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo các quy định hiện hành.