Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2016

PV.

Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, phiên họp thường kỳ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới được kiện toàn. Đặc biệt, các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua đã được các thành viên Chính phủ thảo luận tại phiên họp này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016. Nguồn: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016. Nguồn: VGP

Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016; nghe báo cáo về việc xử lý sự cố môi trường gây cá chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung; Tờ trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế.

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần đồng tâm hiệp lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng nêu rõ ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, chúng ta phải đối phó với rất nhiều vấn đề phát sinh như tăng trưởng kinh tế quý I/2016 thấp hơn cùng kỳ năm trước (5,46% so với 6,12%); lạm phát 4 tháng đã tăng 1,33%, trong khi sức ép về tăng giá còn rất lớn; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng và sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung…

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, thách thức như kỷ luật, kỷ cương còn lơi lỏng; còn tình trạng sử dụng nhiều biện pháp mang tính hành chính, ít tính thị trường; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn nặng nề; việc xây dựng thể chế còn bất cập…

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhấn mạnh, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng chúng ta không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%, kiểm soát tốt lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

“Chính phủ tôn vinh doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển; đưa năm 2016 là năm khởi nghiệp của mọi thành phần, tầng lớp nhân dân; bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của nhân dân; tạo niềm tin thị trường mạnh mẽ hơn”, Thủ tướng nêu rõ và đặt vấn đề: “Mọi ngành, mọi cấp phải xem lại xem có gây khó cho doanh nghiệp hay không?”.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ cho người dân, nhất là người yếm thế trong xã hội. “Có dân là có tất cả. Không có dân là không thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ: “Phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân; phải nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Tích cực điều tra nguyên nhân cá chết

Về hiện tượng cá chết tại một số vùng biển miền Trung, Thủ tướng cho biết, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân, để sớm có kết luận khách quan, khoa học và công bố công khai. Đồng thời, rà soát tất cả cơ sở sản xuất có xả thải; khôi phục, ổn định sản xuất; hỗ trợ bằng gạo, tiền, lãi suất cho người dân bị ảnh hưởng; xử lý nghiêm các đối tượng gây rối an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với các địa phương liên quan ngày 1/5/2016.

Về hạn hán, xâm nhập mặn và hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, mưa đá… Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm đời sống và sớm khôi phục sản xuất. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và có biện pháp phòng chống, ứng phó hiệu quả cả trước mắt và lâu dài.

Ngoài những vấn đề trên, Thủ tướng đã yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng linh hoạt, hiệu quả; giảm dần lãi suất cho vay; bảo đảm tăng trưởng tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; đánh giá tình hình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2011-2015 và xây dựng Đề án cho giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng xử lý nợ xấu thực chất qua VAMC.

Tăng cường chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; cơ cấu lại chi ngân sách gắn với đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, không để vượt trần; quản lý chặt chẽ, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu thầu và mua sắm công tập trung, có giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực từ tài sản công; xử lý nghiêm các vi phạm.

Đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các dự án đầu tư công; sớm hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đánh giá hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng dưới hình thức PPP để có giải pháp phù hợp; rà soát quy trình và các dự án tài trợ từ nguồn ODA và vay ưu đãi, xem xét chuyển từ cơ chế cấp phát sang cho vay lại./.