Chính phủ thông qua gói kích thích kinh tế thứ hai

PV (tổng hợp)

Sau khi cân nhắc kỹ những ảnh hưởng, tác động đến nền kinh tế nếu tiếp tục thực hiện kích thích kinh tế, Chính phủ đã thống nhất vẫn tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu trong năm 2010 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất.

Chính phủ nhìn nhận, gói kích cầu thứ nhất đã góp phần thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; các cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế… được đảm bảo; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhất; tốc độ tăng trưởng được duy trì hợp lý và bền vững.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai gói kích cầu thứ nhất, những tiêu cực, hạn chế cũng không phải là quá lớn, nên với kinh nghiệm có sẵn, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục hỗ trợ kích thích kinh tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhận định, dù nền kinh tế đã thoát khỏi khủng hoảng và đang phục hồi với tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Tăng trưởng trước mắt vẫn chưa bền vững. Tình hình của doanh nghiệp hiện nay có thể xem như một “cơ thể” mới ốm dậy nên cần phải tiếp thêm sức.

Toàn bộ gói kích cầu năm 2009 (bao gồm cả hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế...) trị giá khoảng 8 tỷ USD, nhưng theo yêu cầu của Quốc hội là loại trừ những khoản chi hàng năm, nên Chính phủ đã tính toán lại.

Cụ thể, theo thông tin mới nhất, quy mô của gói kích thích kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội khoảng 122 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 6,9 tỷ USD. Ước thực hiện trong năm 2009 khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tương ứng với khoảng 5,7 tỷ USD. Số còn lại sẽ được sử dụng trong thời gian tới.

Với gói hỗ trợ ngắn hạn theo Quyết định 131, theo tính toán ban đầu, khoản hỗ trợ lãi suất ngắn hạn dự kiến sẽ chi 1 tỷ USD, tức là khoảng 18.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ lãi suất ước tính hết năm nay chỉ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, nghĩa là sẽ còn khoảng 8.000 tỷ để triển khai trong năm tới.

Về thời hạn đối với hỗ trợ lãi suất, Chính phủ quyết định: đối với gói hỗ trợ ngắn hạn chỉ kéo dài thêm 3 tháng đối với các hợp đồng vay vốn mới và giải ngân.

Còn đối với gói trung và dài hạn, hỗ trợ mua máy móc thiết bị của nông dân (theo quyết định 443 và 497), thời điểm hết hiệu lực giải ngân sẽ được kéo dài thêm một năm, tức đến 31/12/2010. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lãi suất không chấm dứt ngay mà hạn cuối để các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ lãi suất là 31/12/2011.

Chính phủ đã quyết tâm, trong năm 2010, dù đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm nay nhưng vẫn phải ổn định kinh tế vĩ mô, không để tái lạm phát. Đặc biệt, Thủ tướng đã cam kết, lạm phát năm 2010 sẽ không quá hai con số.

Riêng đối với gói hỗ trợ trợ lãi suất lưu động 4% theo quyết định 131 sẽ được thực hiện đến hết quý 1/2010, và mức hỗ trợ cũng được giảm xuống 2%. Hết thời gian trên, tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể, Chính phủ sẽ cân nhắc quyết định.

Ngoài ra, quan điểm của Chính phủ đối với chính sách tài chính là sẽ không kéo dài chính sách hỗ trợ như miễn, giảm thuế. Chỉ chấp nhận việc chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng một quý. Riêng chính sách tín dụng doanh nghiệp, tín dụng đầu tư vẫn được tiếp tục duy trì.