Chính phủ ủy quyền cho Bộ Giao thông vận tải ký tờ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc

Theo Hoàng Tuyết/Báo Đắk Lắk

Ngày 29/3, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1934/VPCP-CN về việc ủy quyền ký tờ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ban Chỉ đạo 321 tỉnh Đắk Lắk khảo sát nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua xã Cư San, huyện M'Drắk. Ảnh: Hoàng Tuyết
Ban Chỉ đạo 321 tỉnh Đắk Lắk khảo sát nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua xã Cư San, huyện M'Drắk. Ảnh: Hoàng Tuyết

Công văn nêu rõ: Xét báo cáo của Hội đồng thẩm định Nhà nước tại văn bản số 1722/BC-HĐTĐNN, ngày 18/3/2022 (về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Số 1766/BC-HĐTĐNN ngày 18/3/2022 (về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1), số 1765/BC-HĐTĐNN, ngày 18/3/2022 (về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1) và căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ GTVT rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án (trong đó có việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại các Phiếu ghi ý kiến kèm theo), xây dựng các tờ trình của Chính phủ chặt chẽ, thuyết phục, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký các tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nêu trên.

Được biết, ngày 18/3/2022 Bộ GTVT đã có Tờ trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 gửi Chính phủ. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết đầu tư dự án: thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; đáp ứng nhu cầu vận tải trên trục Đông - Tây, là hành lang vận tải quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên; tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Nguyên. Công trình có chiều dài 117,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 22 nghìn tỷ đồng.