Chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

Mời download để xem nội dung Thông tư: Thong tu 201-2012TT-BTC.doc