VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ: Nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ: Nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Tài chính) Cũng như các đơn vị thuế trong cả nước, năm 2012 ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song, được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ; sự nỗ lực từng ngày của 700 cán bộ, công chức ngành Thuế địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng thu trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn

Thực tế cho thấy, năm 2012 mặc dù sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế (gọi chung là người nộp thuế) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gặp nhiều khó khăn, nhưng số thu ngân sách do ngành Thuế tỉnh thực hiện tăng so với năm 2011, với số thu nội địa tính cân đối (trừ xổ số, phí cầu) ước đạt 2.337 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán pháp lệnh, bằng 101,2% dự toán phấn đấu và tăng 7,4% so với năm trước. Trong đó, số thu nội địa trừ tiền thu từ đất là 2.037 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán pháp lệnh, tăng 15,6% so với năm 2011. Có 9/13 chỉ tiêu ước thu vượt dự toán pháp lệnh; có 11/13 chỉ tiêu ước thu tăng cao hơn năm 2011.

Có được kết quả đó, ngành Thuế tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền có hiệu quả các chính sách thuế đến người nộp thuế. Điển hình là việc Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với Báo Phú Thọ thực hiện 52 chuyên mục về thuế trên Báo; thực hiện 46 buổi phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh; đăng tải hơn 70 tin, bài tuyên truyền về chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung đăng trên các báo, tạp chí Trung ương. Ngành Thuế địa phương thực hiện hỗ trợ qua điện thoại cho hơn 2.662 lượt người nộp thuế, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế cho hơn 2.074 lượt người, hỗ trợ bằng văn bản cho gần 100 lượt...

Trong năm qua, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành ở địa phương trong công tác cải cách các thủ tục hành chính. Trong đó, Cục đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa” liên thông trong việc cấp đăng ký kinh doanh, khắc dấu và đăng ký thuế; phối hợp tốt với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế đúng hạn cho người nộp thuế. Đơn vị đã đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngừng, nghỉ, giải thể, di chuyển địa bàn... phát hiện kịp thời những cơ sở thực tế kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh đưa vào quản lý thuế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp xử lý.

Đặc biệt, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2011 về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và Chỉ thị số 01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế. Theo đó, trong năm 2012, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện thanh tra trên 90 doanh nghiệp, truy thu, phạt hơn 3,2 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 438 doanh nghiệp, truy thu, phạt hơn 8,8 tỷ đồng, truy hoàn 460 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trên 5 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 15, 6 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 6,3 tỷ đồng.

Gia hạn, giảm thuế kịp thời cho người nộp thuế

Bên cạnh công tác tổ chức thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước cho người nộp thuế (như Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 29/NQ-QH của Quốc hội...), góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn, được người nộp thuế ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm 2012, tổng số thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được miễn, giảm, gia hạn nộp theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội khoảng 175,9 tỷ đồng (trong đó, số thuế tiền thuê đất được giảm trong năm 2012 khoảng 37,35 tỷ đồng; số thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn khoảng 138,55 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách ưu đãi thuế này được ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Cùng với việc miễn, giảm, gia hạn thuế cho người nộp thuế, trong năm 2012 ngành Thuế địa phương đã thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định cho 350 hồ sơ, với số tiền thuế được hoàn là 480 tỷ đồng, tạo điều kiện cho người nộp thuế sớm quay vòng vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Chủ động triển khai nhiệm vụ mới

Khép lại năm 2012, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, được các cấp, các ban ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2013 tình hình kinh tế nói chung, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của NNT nói riêng được dự báo tiếp tục gặp khó khăn. Trong khi đó, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ được giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ quan trọng hơn (nhất là số thu ngân sách đạt và vượt hơn 2.500 tỷ đồng). Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng đó, ngày từ cuối năm 2012, Cục Thuế tỉnh đã đề ra từng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chỉ đạo các đơn vị thuế địa phương quyết tâm hoàn thành suất sắc từng nhiệm vụ. Đó là, Cục Thuế đã chủ động phân bổ giao chỉ tiêu thu đến từng phòng, chi cục thuế và đề ra  giải pháp thu. Cục Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường lành mạnh hóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; kiềm chế lạm phát thấp hơn, đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị, phòng chức năng đẩy mạnh tiến trình cải cách và hiện đại hoá ngành theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt để cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế....

Trước sự chủ động triển khai nhiệm vụ với một quyết tâm cao của toàn ngành Thuế tỉnh Phú Thọ; sự quan tâm sát sao, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo các cấp chính quyền, các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế nhất định ngành Thuế tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiện vụ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM