Chính thức có hướng dẫn về bảo lãnh bất động sản

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn chính thức về quy định chủ đầu tư dự án phải được ngân hàng bảo lãnh việc bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2015, chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trong trường hợp doanh nghiệp không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Ngân hàng bảo lãnh sẽ cam kết hoàn trả số tiền mà khách hàng đã thanh toán và các khoản tiền khác (nếu có) trong trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao sản phẩm.

Theo các doanh nghiệp, đây chính là vấn đề được quan tâm nhất khi thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Hướng dẫn về vấn đề này, NHNN vừa ban hành Thông tư 07/2015 thay thế Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 3/10/2012 quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó quy định rõ hơn nội dung quy định về bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo Thông tư vừa được ban hành, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án BĐS để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, NH thương mại phải tuân thủ các quy định như: Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh BĐS; NH thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư thực hiện đúng mục đích.

Đồng thời, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

Về danh sách các ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động bảo lãnh này, Thông tư quy định theo hướng tất cả các ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép hoạt động bảo lãnh đều được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Các nội dung khác về hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo các quy định của Thông tư về hoạt động bảo lãnh nói chung.

Chẳng hạn, đối với chủ đầu tư trong nước, các TCTD được quyền quyết định về mức ký quỹ so với giá trị bảo lãnh. Tương tự, mức phí cũng do các TCTD thỏa thuận với chủ đầu tư. Tuy nhiên, đối với những dự án có vốn nước ngoài, chủ đầu tư bắt buộc phải ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/8/2015.