Chính thức thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Trần Huyền

Với 388 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 79,84%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, giữ nguyên số chương và số điều; đã lược bỏ Điều 2 về đối tượng áp dụng và tách Điều 38 thành 02 điều (Điều 37 và Điều 38); tiếp thu, chỉnh lý nội dung và kỹ thuật của 87 điều, giữ nguyên nội dung của 01 điều (Điều 20). 

Trong đó, liên quan đến quy định về cấm: “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 Điều 87 giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Về quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Điều khoản thi hành, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung khoản 4 Điều 88 quy định: “Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành” và bổ sung quy định chuyển tiếp về nội dung này tại khoản 7 Điều 89 dự thảo Luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về các nội dung như: quy định chung; chính sách của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ; quy tắc giao thông đường bộ; tuần tra kiểm soát; chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết tai nạn giao thông đường bộ...

Ngoài các nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa về kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật cho phù hợp.