Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép

Cẩm Linh

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 7709/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép cuộn, thép dây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ Khoản 2, Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương thì biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại Quyết định số 1230/QĐ-BCT (Quyết định 1230) ngày 13/5/2019 của Bộ Công Thương chính là biện pháp phòng vệ thương mại mở rộng (biện pháp tự vệ mở rộng).

Do đó, mức thuế 10,9% theo Quyết định 1230 cũng chính là mức thuế tự vệ (thuế nhập khẩu bổ sung). Như vậy, việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, miễn thuế đối với thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định 1230 được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xác định hàng hóa được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định 1230 được thực hiện như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định 1230 nhưng không khai báo hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì cơ quan hải quan áp dụng mức thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Điểm 3 Thông báo kèm theo Quyết định 1230 (10,9%).

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định 1230 và khai báo hàng hóa nhập khẩu được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan kết quả giám định của tổ chức giám định hoạt động theo quy định của pháp luật để chứng minh hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được loại trừ theo quy định tại mục (i), (ii), (iii) Điểm 2 Thông báo kèm theo Quyết định 1230.

Trường hợp cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nghi vấn có gian lận về thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng nhập khẩu doanh nghiệp khai báo thì tiến hành lấy mẫu gửi các đơn vị kiểm định của Cục Kiểm định Hải quan để yêu cầu xác định mã số hàng hóa, kiểm định làm cơ sở thông quan hàng hóa.

Khi gửi mẫu và phiếu yêu cầu, cơ quan hải quan cần nêu rõ tiêu chí về hàm lượng nguyên tố hoặc đường kính dây thép (không áp dụng đối với các mẫu dây thép có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 3mm).