Xem xét nâng mức xử phạt để cải thiện tính minh bạch của thị trường chứng khoán

Gia Hân (Ghi)

Trao đổi với phóng viên về những nội dung liên quan đến phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian tới, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đang nỗ lực đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cải thiện tính công bằng và minh bạch của TTCK, trong đó sẽ cân nhắc xem xét nâng mức xử phạt, trên tinh thần tất cả những trường hợp vi phạm đều phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên: Xin ông cho biết định hướng của cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán trong thời gian tới?

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Phạm Hồng Sơn: Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường quản lý chặt hoạt động trên TTCK nhằm đảm bảo không có những hiện tượng tiêu cực trên thị trường. Việc xử lý các vụ việc tiêu cực trong thời gian qua thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ làm lành mạnh hóa thị trường, mang tính răn đe các trường hợp khác.

Trong thời gian qua, công tác quản lý, giám sát thị trường đã mang tính ổn định, minh bạch, công bằng hơn. Đây cũng là những mục tiêu của cơ quan quản lý trong thời gian tới. Đi kèm theo đó phải có những giải pháp, trong đó giải pháp đầu tiên là sẽ có những sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến công tác quản lý, giám sát.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát xem xét sửa đổi Luật Chứng khoán 2019. Mặc dù Luật Chứng khoán 2019 mới được ban hành nhưng trong bối cảnh hiện nay cần thiết phải xem xét những nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với điều kiện mới. Ngoài ra, những quy định, văn bản hướng dẫn như một số nghị định, thông tư cũng sẽ được xúc tiến sửa đổi.

Đặc biệt, sắp tới việc giám sát thị trường sẽ được thực hiện tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng cường năng lực giám sát của cơ quan quản lý cũng như Sở giao dịch Chứng khoán (GDCK). Việc giám sát được thực hiện từ công ty chứng khoán, Sở GDCK đến UBCKNN với nhiều tầng nấc giám sát đảm bảo hoạt động thị trường sẽ đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn.

Phóng viên: Trong nỗ lực cải thiện tính công bằng, minh bạch TTCK, liệu cơ quan quản lý có tăng các chế tài xử phạt lên không, thưa ông?

Ông Phạm Hồng Sơn: Chế tài xử phạt thực ra đã được tăng lên tại Luật Chứng khoán 2019. Thực tế xử phạt đã có những trường hợp phải nộp hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái gốc của vấn đề trước hết phải đảm bảo nâng cao nhận thức cho các nhà đầu tư, đồng thời, với những trường hợp cố tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm, ngoài xử phạt hành chính thì phải xử lý hình sự mới đảm bảo sự nghiêm túc trên thị trường.

Sắp tới, chúng tôi sẽ cân nhắc xem xét nâng mức xử phạt, trên tinh thần tất cả những trường hợp vi phạm đều phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây là thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ, Bộ Tài chính, của cơ quan quản lý trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch trên TTCK, từ đó mới tạo dựng niềm tin của các nhà tư trong và ngoài nước khi tham gia thị trường trong thời gian tới.

Phóng viên: Vừa qua, UBCKNN và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã triển khai việc đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Dự án Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam. Xin ông thông tin rõ thêm về những kết quả này?

Ông Phạm Hồng Sơn: Dự án "Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” hợp tác giữa UBCKNN và JICA bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2019, kết thúc vào 3/2023, thời gian triển khai tròn 4 năm.

Việc nâng cao năng lực về công tác quản lý, nâng cao tính công bằng và minh bạch trên TTCK là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ dự án. Cho đến nay, 4 cấu phần chính của Dự án đã hoàn thành, bao gồm: Cơ sở pháp lý của thị trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tái cấu trúc Sở GDCK; tính thực thi trên TTCK.

Theo đánh giá, tổng kết của các chuyên gia cũng như UBCKNN, đây là một dự án rất tốt, giúp tạo dựng nền tảng cho công tác quản lý, giám sát TTCK Việt Nam. Chúng tôi đã làm việc với JICA, trong thời gian tới hai bên sẽ triển khai một dự án tiếp theo tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, giám sát trên thị trường.

Như chúng ta đã biết, công tác quản lý, giám sát, đặc biệt là việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trên TTCK là một tiêu chí xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngày càng mở rộng, số lượng nhà đầu tư và các công ty, các tổ chức niêm yết cũng tăng cao, quy mô trường ngày càng lớn thì năng lực về quản lý, giám sát thị trường cũng phải được nâng nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Phóng viên: Trong năm nay, để hỗ trợ thị trường phát triển thì sẽ có thêm các sản phẩm dịch vụ gì mới hoặc có tăng thêm nguồn cung hàng hóa trên thị trường không, thưa ông?

Ông Phạm Hồng Sơn: Trên cơ sở khuôn khổ pháp lý hiện nay, trong thời gian tới chúng tôi đã có chỉ đạo các Sở GDCK để nghiên cứu thêm những sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến chỉ số chắc chắn sẽ được xem xét để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung thêm cho phù hợp.

Về vấn đề tăng thêm nguồn cung hàng hóa, trước hết, quan điểm của cơ quan quản lý là đã đến lúc chúng ta phải coi trọng chất lượng hàng hóa. Yêu cầu đặt ra là khi hàng hóa tham gia vào thị trường thì phải đảm bảo tính chất lượng. Điều này thể hiện ở nhiều khía cạnh như: chất lượng về tình hình tài chính, quản lý, quản trị doanh nghiệp...

Thứ hai, doanh nghiệp phải công bố thông tin một cách đầy đủ. Đây là hai vấn đề doanh nghiệp cần phải tăng cường trong thời gian tới để đảm bảo có hàng hóa tốt cho thị trường. Cái gốc của thị trường là là doanh nghiệp, là chất lượng hàng hóa. Nếu hàng hóa có chất lượng tốt thì thị trường chắc chắn phát triển một cách bền vững.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!