Quyết định số 445/QĐ-BTTTT

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông


Quyết định số 445/QĐ-BTTTT ngày 30/03/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 445/QĐ-BTTTT.