Có 7/9 dự án trọng điểm tại Lâm Đồng đang bị chậm tiến độ

Thanh Sơn

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo kết luận về 9 dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Kết luận cho thấy, trong 9 dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, có đến 7 dự án đang chậm tiến độ.

Một góc huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt nhìn từ đỉnh Lang Biang. Ảnh: Nguyên Thi
Một góc huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt nhìn từ đỉnh Lang Biang. Ảnh: Nguyên Thi

Trước đó, ngày 6/3/2023, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc của Tổ công tác số 2 chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm của Tỉnh giai đoạn 2020-2025 để rà soát tiến độ 9 công trình trọng điểm được phân công.

Theo Kết luận, trong 9 công trình do Tổ theo dõi chỉ có 2 dự án đã hoàn thành cơ bản thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Dự án Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh và Khu du lịch hồ Đại Ninh.

Trong khi đó, 7 dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chưa triển khai xây dựng hoặc quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn gồm: Dự án khu du lịch Đankia - Suối Vàng; Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Dự án khu trung tâm Hoà Bình; Dự án khu du lịch hồ Prenn; Dự án khu du lịch núi Sa Pung - Bảo Lộc; Dự án xây dựng khu đô thị Liên Khương - Prenn; Dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng (do Hưng Ngân Group làm chủ đầu tư).

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cho ngành, cơ quan, địa phương mình để nâng cao tinh thần trách nhiệm; có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ các dự án; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị mình trong việc chủ trì hoặc phối hợp triển khai thực hiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động rà soát nhiệm vụ cần triển khai đối với từng dự án, công trình trọng điểm. Nếu có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục, thì tiến hành thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên...