VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
03 trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp sản xuất không phải nộp tiền sử dụng đất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

03 trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp sản xuất không phải nộp tiền sử dụng đất

Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ quy định rõ các trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp sản xuất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Kéo dài thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Ngày 25/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Trong đó, Nghị định này cũng quy định rõ các trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp sản xuất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đơn vị quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm trong 03 trường hợp sau:

Một là, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức tăng gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Hai là, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức dịch vụ hỗ trợ hậu cần - kỹ thuật, đơn cử như: Thư viện, bảo tàng; nhà hát, cơ sở phát thanh, truyền hình, điện ảnh; cơ sở báo chí, in ấn, xuất bản; nhà khách, nhà công vụ.

Cơ sở y tế, nhà ăn điều dưỡng, nhà nghỉ dưỡng, trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng; căng tin nội bộ…

Ba là, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức lao động, giáo dục, giáo dục cải tạo, rèn luyện gồm: Cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; cơ sở thi đấu, tập luyện thể dục, thể thao; Cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM