VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía

Biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại (PVTM) đối với một số sản phẩm đường mía được áp dụng từ ngày 8/8/2022 đến hết ngày 15/6/2026 theo quy định tại mục Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

214 vụ việc nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại với hàng xuất khẩu của Việt Nam

Cần coi trọng phòng vệ thương mại

Thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại

Thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

Ngày 8/8/2022, Tổng cục Hải quan có Công văn số 3261/TCHQ-TXNK gửi các Cục hải quan tỉnh, thành phố để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm đường mía được áp dụng từ ngày 8/8/2022 đến hết ngày 15/6/2026 (trừ trường hợp thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương) theo quy định tại mục Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo hướng dẫn tại bảng mã thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán pháp giá và thuế chống trợ cấp quy định điểm 3.1 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT được sản xuất bởi một trong các công ty không phải áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT thì cơ quan hải quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân  khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ tiêu 1.95 mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá được được tăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan, công chức xử lý thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 Công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, công chức hải quan kiểm tra Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các bước kiểm tra nêu tại mục 4 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, trong đó lưu ý tại bước 2 như sau:

- Nếu Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải xuất xứ thuần túy (như khai báo tiêu chí PE, RVC, CTC...) thì hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

- Nếu Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy thì kiểm tra tên của nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất. Trường hợp tên nhà sản xuất trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại điểm 3.2 mục 3 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, thì công chức hải quan kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất để đảm bảo phù hợp với thông tin hồ sơ hải quan của lô hàng nhập khẩu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM