Thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại

Huy An

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 996/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần phải nộp đối với các hàng hóa thuộc diện áp dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, cơ quan này nhận được vướng mắc của một số cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần phải nộp đối với các hàng hóa thuộc diện áp dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Sau khi trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đơn vị thực hiện theo các Quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương.

Theo đó, trường hợp tại quyết định của Bộ Công Thương có quy định việc nộp Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phù hợp với các Hiệp định tự do thương mại đang có hiệu lực thì cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Trước đó, ngày 2/3/2022, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã có Công văn số 118/PVTM-P1 gửi Tổng cục Hải quan về việc sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Theo đó, tại Công văn số 118/PVTM-P1, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thuộc diện áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng háo.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) và Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, trong quá trình áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, người làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong tất cả các quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực cần cung cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ như sau: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); hoặc Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với quy định…