VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện

Ảnh minh họa.

Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện

Ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BHXH thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện.

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

Không nên vì tin đồn mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần

10 tháng, bảo hiểm xã hội thu đạt 80,1% kế hoạch

Linh hoạt triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu là Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là Phó Trưởng ban; Các đồng chí Ủy viên thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính; các đồng chí thuộc Vụ, Ban BHXH Việt Nam gồm: Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH; Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT; Trưởng ban Sổ - Thẻ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Giám đốc Trung tâm Truyền thông; Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam là Ủy viên kiêm Thư ký.

Quyết định số 2445/QĐ-BHXH nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện. Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện; Định hướng sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

Các Phó Trưởng ban vả các ủy viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc được huy động từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và do các thành viên trong Ban Chỉ đạo đề xuất, trình Trưởng ban quyết định thành lập.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM