VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gỡ nút thắt cho hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

Nghị định số 17/2020 đã bãi bỏ khoản 11, điều 3 với nội dung giải thích về Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu.

Gỡ nút thắt cho hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định này đã gỡ bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động nhập khẩu ô tô, trong đó đáng chú ý là việc kiểm tra theo lô xe hay giấy chứng nhận kiểu loại…

Chiếc ô tô "mới cóng" giá chỉ 170 triệu đồng

Tháng đầu năm lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh

Thị trường ô tô: Hàng loạt hãng xe sụt giảm mạnh về doanh số tháng 1/2020

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 11, điều 3 với nội dung giải thích về Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu.

Cụ thể, đối với việc quản lý chất lượng ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP nêu rõ: Với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức chứng nhận theo kiểu loại, thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất.

Còn với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước ngoài áp dụng phương thức quản lý tự chứng nhận thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.

Như vậy, các mẫu ô tô chưa qua sử dụng được nhập khẩu sẽ không cần Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại như trước mà thay vào đó sẽ được đánh giá kiểu loại ngay tại Việt Nam, dựa trên việc kiểm tra, thử nghiệm mẫu xe đại diện và kết quả đánh giá điều kiện tại cơ sở sản xuất (nếu quốc gia đó không tự chứng nhận); Tần suất đánh giá kiểu loại tối đa 36 tháng/lần.

Trong khi đó, các mẫu mã ô tô đã có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại không cần phải kiểm, đánh giá lại. Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại đã được cung cấp sẽ có hiệu lực trong vòng 36 tháng. Sau thời hạn này, ô tô mới cùng kiểu loại nhập về mới phải đánh giá lại kiểu loại.

Với những nội dung quan trọng này, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP được đánh giá là góp phần gỡ nút thắt cho hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM