VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được thực hiện bằng việc xác định đơn giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng và thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Xếp lương khi chuyển từ công ty cổ phần sang đơn vị sự nghiệp

Bí quyết từ các triệu phú tự thân: Không cần lương cao vẫn trở nên giàu có

Tiền lương phải phản ánh đúng năng lực và kết quả lao động

Năm 2021 sẽ thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ

Năm 2019 sẽ có 259.598 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Công ty của ông Nguyễn Hoàng Giang (Bắc Kạn) đang thẩm tra quyết toán công trình xây dựng. Công trình được phê duyệt dự toán từ tháng 10/2012 (tiền lương tối thiểu phê duyệt trong dự toán là 1.400.000 đồng/tháng theo Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/10/2011) và được phê duyệt kế hoạch đấu thầu tháng 4/2013, phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp vào tháng 6/2013.

Tại thời điểm đấu thầu, lương tối thiểu được điều chỉnh lên 1.650.000 đồng/tháng theo Văn bản số 551/BXD–KTXD ngày 2/4/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định “những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định”.

Tuy nhiên chủ đầu tư chưa tiến hành điều chỉnh dự toán theo Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 2/4/2013 mà vẫn tiến hành đấu thầu theo kế hoạch đấu thầu đã được duyệt trước đó theo mức lương cũ 1.400.000 đồng/tháng, triển khai ký hợp đồng và thi công.

Việc thi công hoàn thành năm 2014, chủ đầu tư đã tiến hành điều chỉnh và phê duyệt dự toán theo Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 2/4/2013 của Bộ Xây dựng và văn bản hướng dẫn điều chỉnh của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

Khi phê duyệt quyết toán, cơ quan tài chính không chấp nhận điều chỉnh dự toán bổ sung từ lương 1.400.000 đồng/tháng sang mức lương 1.650.000 đồng/tháng vì cho rằng tại thời điểm đấu thầu (tháng 6/2013), theo quy định thì tiền lương tối thiểu đã tính với mức 1.650.000 đồng/tháng.

Trong hồ sơ dự thầu được duyệt và hợp đồng được ký kết, đơn vị dự thầu chỉ tính đơn giá nhân công với mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng (hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) toàn bộ khối lượng công việc thực hiện từ năm 2013 đến năm 2014.

Ông Giang hỏi, vậy công ty của ông có được quyết toán theo đơn giá điều chỉnh với mức lương 1.650.000 đồng/tháng theo Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 2/4/2013 và văn bản hướng dẫn của địa phương không? Nếu không điều chỉnh luơng từ mức 1.400.000 đồng/tháng lên mức lương 1.650.000 đồng/tháng thì có bảo đảm quyền lợi của người lao động không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được thực hiện bằng việc xác định đơn giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng và thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (là giá cao nhất trong các giá: Thông báo giá của địa phương nơi có công trình, giá hợp đồng, giá thị trường đối với giá không có trong thông báo giá).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM