VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong trường hợp nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong trường hợp nào?

Tổng cục Thuế vừa có công văn phúc đáp đã có hướng dẫn cụ thể về những nội dung vướng mắc của liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa do nộp nhầm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp...

Trường hợp nào nhập khẩu thiết bị chuyên dùng trong y tế được áp dụng thuế GTGT 5%?

Bộ Tài chính trả lời cử tri về điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Ngành Thuế hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tin tại Công văn số 3867/TCT-KK  ngày 16/9/2020, Tổng cục Thuế cho biết: Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong các trường hợp sau:

Một là, người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế  quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

Hai là, người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự sau:

Thứ nhất, bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

Thứ hai, bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế quy định của mục lục ngân sách nhà nước. Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

Thứ ba, người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế...”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người nộp thuế chỉ được giải quyết hoàn số tiền thuế nộp thừa trong trường hợp quá 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa người nộp thuế không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế Đồng Tháp căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và tình hình quản lý thực tế để xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM