Ngành Hải quan áp dụng biện pháp “mạnh” trong thu hồi, xử lý nợ thuế

Ngành Hải quan áp dụng biện pháp “mạnh” trong thu hồi, xử lý nợ thuế

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế.
Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 4.8.4

Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 4.8.4

Tổng cục Thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.4 bổ sung mẫu biểu văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.3.
Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Ngày 12/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội quy định khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xử lý như thế nào?

Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xử lý như thế nào?

Điều 25, Thông tư số 80/2021/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã quy định rõ cách xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
3.020 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ thuế trong 6 tháng đầu năm

3.020 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ thuế trong 6 tháng đầu năm

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế địa phương rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng, tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tìm giải pháp hỗ trợ và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…
 Triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế

Triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có Công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền, thuế phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào NSNN, giảm nợ đọng thuế.