VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi được phép thực hiện trong trường hợp nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi được phép thực hiện trong trường hợp nào?

Điều 4, Thông tư số 80/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/9/2021 quy định rõ về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế.

Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xử lý như thế nào?

Quản lý thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt

Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi gồm:  

Một là, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác), gồm: Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp; phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia; tiền hoa hồng chữ ký; tiền hoa hồng phát hiện thương mại dầu, khí; tiền hoa hồng sản xuất; tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí; tiền đền bù không thực hiện các cam kết tối thiểu; thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 thực hiện khai, nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sử dụng trong giao dịch thanh toán.

Hai là, phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu: Khai và nộp vào NSNN bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí và các khoản thu khác.

Ba là, phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ: Khai và nộp vào NSNN bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí.

Bốn là, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam: Khai và nộp vào NSNN bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC cũng nêu rõ, tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM